Změny v testování od 3. 1. 2022

Změny v testování od 3. 1. 2022

Ředitelské volno

Ředitelské volno

Informace k ukončení karantény 7.A + dotazník k lyžařskému výcviku

Vážení rodiče ,

pátek 3.12. je posledním dnem distanční výuky a karantény 7.A. Od pondělí 6.12. bude probíhat výuka prezenčně podle normálního rozvrhu. Děti budou  mít v pondělí s sebou kopii PCR testu.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezké dny. Těm, kterým vyšel PCR test “nevesele” přeji, co nejpříjemnější a pokud možno bez příznakový průběh.

Na přiloženém odkazu prosím vyjádřete zájem o účast na lyžařském výcviku,

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0r2I73EjkahFXytLvNAjt36KUVrOZNIqoSpaPSGISFUREpDSFhESEE4QUtFSlZKOEhKOFNQTzU3Ti4u 

Karanténa

KHS informuje: Rizikovým kontaktům již byla rozeslána informační sms z e-systému „Chytré karantény“ s informací o kontaktu s pozitivně testovanou osobou dne 26. 11. 2021. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na RT-PCR test. Karanténní opatření se uvedeným žákům nařizuje na min. 7 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, pokud žák podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že žák absolvuje RT-PCR test s negativním výsledkem, karanténa mu bude ukončena sedmým dnem od posledního kontaktu (tj. karanténa je do 3. 12. 2021 včetně). V případě, že žák v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou (tj. karanténa je do 10. 12. 2021 včetně). Karanténa se netýká dalších členů rodiny. Výjimku z karantény mají osoby s dokončeným očkováním a osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. OČR Hygienická stanice hl. m. Prahy nevydává. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantén.

Rozvrh hodin pro distanční výuku platný od 29.11.2021

Vážení rodiče,

s menším zpožděním je zde rozvrh pro distanční výuku.

OV = online výuka = jste připojení na hodině, nepřítomnost musí být omluvena

OK = online konzultace = učitel vám zadá práci, kterou samostatně splníte

 

 

 

Hezké dny a pevné nervy nám všem přeji.

Halko

Pravděpodobná karanténa

Vážení rodiče, dozvěděli jsme se, že jeden žák ze třídy 7.A má pozitivní výsledek PCR testu. Rizikové kontakty pošleme hygienické stanici. Ta pak bude kontaktovat rodiče neočkovaných žáků, kteří byli ve čtvrtek nebo v pátek  ve škole. V tuto chvíli vás prosíme, abyste své neočkované děti neposílali do školy. S ohledem na epidemiologickou situaci je na vašem uvážení, zda pošlete do školy své očkované děti. Nejpozději v úterý 30. 11. přejdeme na distanční (hybridní) výuku, rozvrh zveřejníme.

Jana Churáčková

Pozvánka na EDUkavárnu 10.11.

Pozvání

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

v průběhu listopadu budou probíhat tripartitní schůzky. Odkaz umístěný níže Vás “přesune” do tabulky, v které se můžete prostřednictvím “office 365” účtů Vašich dětí zapsat do pondělních nebo čtvrtečních termínů. Schůzky budou probíhat mezi 16:00 – 18:00. Nabízím i možnost  online tripartitní schůzky. V případě, že si vyberete tuto možnost, napište do tabulky za Vaše jméno poznámku “online”. 

V případě, že by se do tabulky nedalo psát, vyhledejte ikonu tužky (viz. obrázek) a povolte provádění úprav. V případě technických potíží mi prosím hned pište.

https://zseden-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/halkoj_zseden_onmicrosoft_com/EYOqb3RgKvdPhd61GlVuIAoBcckLgvsmIVqaXeECGjd1YQ?e=qCfRCn

Těším se na setkání a přeji hezké dny.

Halko

Ředitelské volno 25.10. – 26.10. nebude, ale…

Vyjádření ředitelky školy k návrhu ředitelského volna

Edukavárna 6.10. 2021

Pozvání na EDUKAVÁRNU