Anglický jazyk – paní učitelka Polanská (14. týden)

Informace najdete v aplikaci Teams.

Anglický jazyk – paní učitelka Svobodová (14. týden)

AJ, 7. třída do 19.6

Zdravotní výchova (14. týden)

Zdravotní výchova na 15. – 19. 6. 2020

Videokonference a MQ posilovna

Milí žáci,

v pondělí 8. 6. v 10 hod. se uskuteční  třídní videokonference. 

Šatní skříňky budou zpřístupněny v pátky 12. a 19. 6. 2020 vždy od 8 do 12 hod..  Prosím žáky, aby si v tyto dny vyzvedli své věci. Z hygienických důvodů není možné uschovávat věci po dobu prázdnin.  

Pokračujeme v mediální posilovně. Tentokrát vás čekají dvě kola ringu. Podívejte se na videa a poté vyplňte krátký dotazník v aplikaci Forms.

  1. kolem zatím prošlo 8 žáků a to většinou způsobem K.O..  

Video 2. kolo

Video 3. kolo

Dotazník pro žáky 7. A

Mějte se pěkně

 

Český jazyk (13. týden)

ČJ 7. A a B z 8. na 12. června

ČJ 7. A a B LITERATURA PL z 8. na 12. června

ČJ 7. tř. řešení 8. června

PL druhy VV 7. A a B ŘEŠENÍ 8. ČERVNA

Občanská výchova (13. týden)

OV 7. třídy z 8. na 12. června

Ruský jazyk (13. týden)

RJ 7. třídy z 8. na 12. června

Dějepis (13. týden)

Zpracujte formou stručného záznamu kapitolky o Vladislavovi a Ludvíkovi Jagellonském na stranách 112 – 114. Pečlivě si přečtěte kapitolu o kultuře vrcholného a pozdního středověku na stranách 115 – 120, je možné, že některé tyto stavby a objekty letos o prázdninách navštívíte.

Otázky:

  1. Zjistěte přezdívku krále Vladislava Jagellonského. Jak k ní přišel a co znamená?
  2. Syn krále Vladislava se jmenoval Ludvík. Zjistěte, proč asi dostal takové u nás neobvyklé panovnické jméno. Zjistěte také, jak se jmenovala jeho žena a do kterého rodu patřila
  3. Jakou souvislost má letohrádek královny Anny souvislost s Jagellonci?
  4. Proč je chrám v Kutné Hoře zasvěcen svaté Barboře?
  5. Najděte místo a komu jsou zasvěceny nejznámější katedrály v Anglii, Německu, Francii, Rakousku a Španělsku.

Anglický jazyk – paní učitelka Drahorádová (13. týden)

AJ 7AB Drahorádová

Matematika (13. týden)

M 7. r. 13. týden 8.-12. června