Videokonference a mediální ring

Milí žáci,

v pondělí 15. 6. v 10 hod. se uskuteční poslední  třídní videokonference v tomto školním roce.  

Mediální posilovna se chýlí ke konci. Tentokrát vás čekají poslední dvě kola ringu. Podívejte se na videa č. 4 a 5 a poté vyplňte krátký dotazník v aplikaci Forms.

2. a 3. kolem prošlo 9 žáků a zbývají poslední dvě kola.

Věřím, že souboj dokončíte a budete si umět poradit s dezinformacemi. Jak říká Kovy: ,,Je to dlouhý souboj”.   

Video 4. kolo

Video 5. kolo

Dotazník pro žáky

Pěkný víkend

Český jazyk (14. týden)

ČJ 7. A a B – řešení 15. června

ČJ 7. A, B z 15. na 19. června

příprava na KP 7. tř

Dějepis (14. týden)

Zpracujte si kapitolu Reformace a její důsledky na stranách 124 – 129.

Otázky:

  1. Martin Luther navazoval na jednoho významného reformátora církve. Kdo to byl?
  2. Která velmoc tehdejší Evropy podporovala katolíky vojensky i finančně?
  3. Zjistěte, jak se jmenovaly matky Eduarda VI., královny Marie a královny Alžběty?
  4. Jakou přezdívku si vysloužila královna Marie za své pronásledování katolíků?
  5. V době královny Alžběty Angličané poprvé obepluli celý svět. Zjistěte, kdy to bylo, kdo výpravě velel a jak se jmenovaly jeho lodě.
  6. Co je to Virginie? Jak skončil její zakladatel Walter Raleigh? Mimochodem – co je to Raleigh?
  7. Zkuste zjistit jména mužů, kteří byli blízcí královně Alžbětě.
  8. Jak se jmenovalo Shakespearovo divadlo?

Občanská výchova (14. týden)

OV 7. A, B z 15. na 19. června

Ruský jazyk (14. týden)

RJ 7. třídy z 15. na 19. června

Anglický jazyk – paní učitelka Drahorádová (14. týden)

AJ 7AB Drahorádová

Matematika (14. týden)

M 7. roč. 14. týden 15.-19.6.2020

Fyzika (14. týden)

7.A řešení z 8.-12.6 (1)

7.A zadání práce 15.-19.6. (14.Týden)

Německý jazyk (14. týden)

Informace najdete v aplikaci Teams.

Anglický jazyk – paní učitelka Černá (14. týden)

Informace najdete v aplikaci Teams.