Požadavky na sešity

Nábor do KMD

I v letošním školním roce nabízíme možnost stát se členem Klubu mladých diváků. Za cenu 450 Kč navštíví žáci během školního roku 4 divadelní představení (zpravidla ve večerních hodinách ve dnech pondělí až čtvrtek). Datum a titul jsou známy se značným předstihem. Pokud se žák představení zúčastnit nemůže, snažím se vstupenku přeprodat. Přihlášky se vyzvedávají u paní učitelky Poletínové, závazně odevzdány musí být do 24. září (opět p. uč. Poletínové). Obnos bude odečten z on-line pokladny.

 

Organizační informace

Školní rok zahájíme v úterý 1. září v 7:55 hod. před školou. Poté se přesuneme do třídy, kde strávíme jednu vyučovací hodinu. Konec výuky tedy bude v 8:45 hod. Během této hodiny prosím o sdělení, zda máte 1.9. zájem o oběd ve školní jídelně, který se bude vydávat od 10:00 hod.

Ve středu 2. září s sebou učebnice 7. třídy, psací potřeby, lepidlo, kopii kartičky pojištěnce, přezůvky a zámek na svou šatní skříňku. Výuka skončí v 11:40 hod.

Ve čtvrtek 3. září budou probíhat třídnické práce a výuka skončí v 11:40 hod.

Od pátku 4. 9. výuka dle rozvrhu.

Začátek školního roku

Ahoj žáci,

vítám vás v novém školním roce a přeji nám, aby tento školní rok byl normální.

Těším se na vás.

Michael Jelínek

Poslední týden školy

Milí žáci,

mediálním ringem prošlo 6 žáků. Jednalo se o praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. Při předávání vysvědčení budou tito žáci odměněni. 

Tento týden už neprobíhá distanční výuka online. Se skupinou žáků (mohou i přihlášení hokejisti) se uvidím v úterý. Informace k předávání vysvědčení je zde. Vysvědčení budu předávat 26. 6. v 8:00 hod. pod basketbalovým košem u beachvolejbalového hřiště.  

Distanční výuku podrobně rozebereme na tripartitních schůzkách v listopadu. Chválím většinu žáků za velmi dobrý přístup v online vzdělávání.

Pěkný týden  

Dějepis

Milé žákyně, milí žáci,

chtěl bych Vám poděkovat za práci, kterou jste vykonali v průběhu distančního vzdělávání, kdy jste i za ztížených podmínek rozvíjeli své znalosti a schopnosti. Věřím, že je beze zbytku využijete.

 

Váš učitel

Vladimír Marek

Vysvědčení

Milí žáci a vážení rodiče,

vkládám odkaz od paní ředitelky, kde najdete informace k předávání vysvědčení.

Vysvědčení

Výpůjčky ze žákovské knihovny

Milí žáci,

dvacet z Vás má vypůjčenou knihu ze žákovské knihovny. Prosím o urychlené navrácení. V pondělí jsem ve škole, nebo v pátek, kdy si půjdete vyklidit šatní skříňky, případně kdykoli jindy (domluva po emailu poletinova@zseden.cz). Pokud mě nezastihnete, předejte knihu paní hospodářce Skřivanové. 

Pavlína Poletínová

Vyklizení skříněk – aktualizace

Šatní skříňky budou zpřístupněny v pátek 19. 6. 2020 od 8 do 12 hod..  Prosím žáky, aby si v tento den vyzvedli své věci. Z hygienických důvodů není možné uschovávat věci po dobu prázdnin.

Videokonference a mediální ring

Milí žáci,

v pondělí 15. 6. v 10 hod. se uskuteční poslední  třídní videokonference v tomto školním roce.  

Mediální posilovna se chýlí ke konci. Tentokrát vás čekají poslední dvě kola ringu. Podívejte se na videa č. 4 a 5 a poté vyplňte krátký dotazník v aplikaci Forms.

2. a 3. kolem prošlo 9 žáků a zbývají poslední dvě kola.

Věřím, že souboj dokončíte a budete si umět poradit s dezinformacemi. Jak říká Kovy: ,,Je to dlouhý souboj”.   

Video 4. kolo

Video 5. kolo

Dotazník pro žáky

Pěkný víkend