Pozvánka na 1.rodičovskou kavárnu

Kavárna 2-10-18

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 26.9.2018 se konají informativní třídní schůzky od 17.00. Program ještě upřesním.

Vladimír Marek

 

Pro letošní školní rok vyhlašujeme celoroční tematický projekt Physics Oscars!

V rámci hodin fyziky s paní učitelkou Kubovou, budou žáci pracovat v týmech na nejrůznějších úkolech, za které budou získávat body. Hrajeme celý rok!

Na konci školního roku pak proběhne velké udílení cen Fyzikálních Oskarů.

 

Školní akce

Dne 10.září 2018 se žáci zúčastní během dopoledne akce v Trmalově vile věnované architektovi Janu Kotěrovi. Začátek bude upřesněn.

Vladimír Marek

Příspěvek do školní online pokladny

Vážení rodiče, 

dovolte  mi, abych Vás požádal o příspěvek 500 Kč na účet Vašeho dítěte ve školní pokladně, který zabezpečí platby akcí v průběhu školního roku.

Děkuji.

Vladimír Marek

 

Klub mladého diváka

KMD bude i letos zajišťovat účast na 4 divadelních představeních v průběhu školního roku. Přihlášky jsou k dispozici v kabinetu ČJ, cena je 430 korun. Vyplněnou přihlášku a peníze je nutné odevzdat nejpozději do 25.9.2018 opět v kabinetu ČJ, později to již nebude možné.

Vladimír Marek

AJ- test 5. lekce

Ve středu 30.5. píšeme test z 5. lekce- předpřítomný čas- otázka, klad, zápor, ever/never, nepravidelná slovesa, slovíčka 5. lekce…(skupina M.Vránové)

MV

Odvolané hodiny

Dne 18.5.2018 odpadá 1. vyučovací hodina.

Dne 22.5.2018 odpadá sportovní výchova, paní učitelka Hůlová.

Vladimír Marek

Informace o nakládání s osobními údaji

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( GDPR ) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek v září 2018.

Vladimír Marek

Ředitelské volno

Dne 30.4.2018 je ředitelské volno.

Vladimír Marek