Nezařazené:

Zkrácená výuka

V pátek dne 1.6.2018 je zkrácená výuka do 12.35.

Vladimír Marek

Odvolané hodiny

Dne 18.5.2018 odpadá 1. vyučovací hodina.

Dne 22.5.2018 odpadá sportovní výchova, paní učitelka Hůlová.

Vladimír Marek

Odvolaná hodina

Dne 14.5.2018 odpadá 6. vyučovací hodina.

Vladimír Marek

Odvolaná hodina

Dne 9.5.2018 odpadá první hodina, přírodopis.

Vladimír Marek

Odvolané hodiny

Dne 4.5.2018 odpadá 5. a 6. vyučovací hodinu výtvarná výchova.

Vladimír Marek

Odvolané hodiny

Dne 27.4.2018 odpadá výuka výtvarné výchovy – 5. a 6. vyučovací hodina.

Sběr papíru

Ve dnech 26. a 27.4. se uskuteční sběr papíru. Kontejner bude přistaven vždy 7.30 – 7.55.

Odvolaná hodina

Dne 13.dubna 2018 odpadá první vyučovací hodina – hudební výchova.

Vladimír Marek

Odvolané hodiny

Dne 26.3.2018 odpadá šestá vyučovací hodina,  zdravotní výchova, paní ředitelka.

Dne 27.3.2018 odpadá sedmá a osmá vyučovací hodina, sportovní výchova, dívky, p.učitelka Hůlová.

Odvolané hodiny

Dne 4. a 5. dubna 2018 se koná zápis žáků do prvních tříd. Z tohoto důvodu je výuka po oba dva dny zkrácena do 12.35, končí tedy pátou vyučovací hodinou.

       V.Marek