Archiv Srpen, 2022

Informace na začátek školního roku 2022/2023

Ahoj osmáci, vážení rodiče,

věřím, že jste si užili prázdniny a načerpali spoustu sil do dalšího školního roku. Chtěl bych Vám ještě zpětně poděkovat za milé dárky a přání, která jsem od Vás dostal před prázdninami a omlouvám se, že na to reaguji až teď, ale věřte mi, že už jsem ten počítač už nechtěl vidět:)

Prosím, přečtěte si důležité informace k hladkému startu školního roku 2022/23:

Začátek roku

ČT 1. 9.

  • v 7:55 před školou zahájí šk. rok tanec učitelů
  • v 8:00 přesun do třídy ve 2. patře, přivítání, úvodní informace
  • v 8:45 konec vyučování
  • 10:00 – 11:30 oběd – ráno se mi nahlásí ten, kdo by chtěl v tento den jít

PÁ 2. 9.

  • 4 třídnické hodiny (organizační záležitosti, s sebou penál, poznámkový blok), vyučování končí v 11:40

PO 5. 9.

  • 4 třídnické hodiny (učebnice, organizační záležitosti), vyučování končí v 11:40

ÚT 6. 9.

  • učíme se dle rozvrhu

Třídní fond

Poprosím vás o kontrolu školní on-line pokladny tak, aby každý žák/yně měl/a na účtu 600,- Kč. Z tohoto fondu budeme čerpat na různé vstupy (festival Jeden svět, případně divadla, galerie, …), tzv. výtvarný ateliér (čili nemusíte vybavovat výtvarný kufřík – šetří to váš čas i peníze, letos počítejte, že se strhne cca 130,-), příspěvek na pardála, kterého naše škola dlouhodobě adoptuje v zoo (cca 10,-) a případně za panenku Unicef, která pomůže konkrétnímu dítěti v Africe (cca 25,-), případně další výdaje, o kterých bych vás včas informoval.

Nadační fond ZŠ Eden

Dovolím si také připomenout existenci Nadačního fondu ZŠ Eden, díky kterému mohou jezdit na školy v přírodě či lyžáky a chodit na obědy i děti z rodin, pro které jsou to jinak velké výdaje. Pokud můžete a chcete, do fondu přispějte. Naopak ale také můžete fond žádat o pomoc, více zde.

Obědy

Vedení školní jídelny informuje, že “poslední úprava ceny školního stravování, která proběhla v roce 2019 se nyní v roce 2022 upravuje tak, že dochází k navýšení o 5Kč u každé věkové kategorie strávníků.”

Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáků jsou povinni do 3 dnů nahlásit nepřítomnost dítěte ve škole, po návratu žák/yně přichází s omluvenkou v ŽK. Tato praxe nám velmi dobře fungovala, vždy mi stačí krátký e-mail s oznámením nepřítomnosti. Pokud ovšem o nepřítomnosti víte předem, také mi ji předem nahlaste. Připomínám nutnost písemné žádosti, pokud je plánovaná absence delší 3 dnů – viz formulář ke stažení zde.

Dokumenty

Základním a nejdůležitějším dokumentem je žákovská knížka, prosím, překontrolujte zde všechny údaje a podepište se na straně 3. Zde se zároveň budete dozvídat, jak se vaší dceři/vašemu synovi ve škole daří, pokud vám to on/a sám neřekne 🙂

V pátek 2. 9. po dětech pošlu formulář spolupráce rodiny a školy, který už jste jistě vyplňovali vícekrát, nicméně některé údaje se mohly změnit a takovýto plošný sběr je pro mě nejjednodušší. Po některých, jimž skončila dvouletá platnost, pošlu ještě formulář zdravotní způsobilosti a požádám, abyste s ním zašli k pediatrovi co nejdříve.

Moc děkuji za váš čas a spolupráci v tomto ohledu.

Informativní třídní schůzka

Společné setkání, kde se dozvíte další informace k průběhu školního roku a budete se moci na cokoli zeptat, proběhne ve středu 21. 9. 2022 od 17 hodin v 8.A (2. patro).