UPOZORNĚNÍ . ÚKOLY Z ČJ

Vážení rodiče, minulý týden jsem zadala na dnešní pondělí (jako obvykle) domácí úkol. Vím, že je na dobrovolnosti žáků, zda ho udělají, a já nesmím trestat toho, kdo ho neudělá, ale dnes se mi sešlo 8 sešitů z celé třídy. Úkoly opravuji, pokud se vyskytne větší chybovost, jev v hodině vysvětlím. Neměli by si žáci učivo procvičovat? Momentální výkony mnohých rozhodně neodpovídají pololetním známkám z čj. Brzy budete shánět a platit různé přípravy k přijímacím zkouškám, což mi v kontextu popsané situace přijde značně zbytečné.  P. Poletínová

Comments are closed.