TRIPARTITNÍ SETKÁNÍ

Vážení rodiče, ve třech listopadových termínech (11. listopadu, 15. listopadu a 22. listopadu) nabízím tripartitní setkání (tj. žák/žákyně, rodič/e a třídní učitelka) ve třídě 8. A. Přihlašovat se můžete na zde uvedeném odkazu.

Tripartity

Comments are closed.