VYSVĚTLENÍ K ROZVRHU

Milí žáci, od středy 13. 10. platí pro žáky v karanténě na webu třídy zveřejněný rozvrh. Pokud je u předmětu zkratka OV, probíhá celou hodinu online výuka přes Teamsy, žák je povinen být připojen. Učitelé budou zapisovat absenci, na kterou budu vyžadovat omluvenku. Nastanou-li výjimečně nějaké technické problémy, píšete mi SMS nebo na mail a situaci neprodleně vyřešíte. Je-li u předmětu zkratka OK, jedná se o konzultaci, kdy se na počátku hodiny spojíte s vyučujícím, ten Vám zadá práci, vy po celou dobu hodiny pracujete. Na konci hodiny se opět s učitelem spojíte, on si zkontroluje práci, případně Vám řekne, že ji máte ke kontrole zaslat. Mějte se hezky a uvědomte si, že jste žáky 8. třídy, zkoušky se blíží a šidit budete hlavně sami sebe, nikoli nás.   Pol

Comments are closed.