Archiv Březen, 2021

Tematický plán 29.3 – 2.4.2021

M: 

Osová souměrnost (osově souměrné obrazce)

ČJ

Mluvnice:

Druhy přídavných jmen.

Přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací + jejich pravopis.

Aj(p.uč. Petráňová)
Easter, articles.
 
krytosemenné rostliny

D 

Kréta 

Z

Opakování Hydrosféra/Sebehodnocení

OV

Doplnění všech chybějících zápisů.

VV

Velikonoční výzdoba.

Inf

práce s daty

Týdenní plán 22.3. – 29.3.

ČJ

Mluvnice:

Procvičování pravopisu podstatných jmen.

Druhy přídavných jmen.

Literatura:

Čítanka str. 151 – R. Těsnohlídek – Liška Bystrouška

AJ:

Jídlo a pití, some/any, členy(p.uč. Petráňová)

M: 

Osová souměrnost

F:

fyzikální veličiny

Př:

krytosemenné rostliny

Z:

Hydrosféra – vodstvo pevnin

D :

shrnutí vývoje starověká Indie a Čína – objevy

OV

Slavné české osobnosti.

VV

Origami

Inf:

práce s daty

Týdenní plán 15.3. – 19.3.2021

M: Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů (početně)

ČJ:

Mluvnice:

Psaní i/y a í/ý v koncovkách podstatných jmen.

Sloh:

Porozumění textu. (České báje a pověsti.)

Literatura:

J. Foglar – Hoši od Bobří řeky – úkol na dva týdny včetně propojení s VV.

OV

Slavné české vynálezy III. + shrnutí a otázky k tématu

VV

Bobříci – návrh a výroba – úkol na dva týdny.

D: 

Čína

Př:

krytosemenné rostliny

F:

magnetické vlastnosti látek

Z:

Hydrosféra – světový oceán

Aj (p. uč. Petráňová):
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, a/an/some, types of food and drink
 
Aj (p. uč. Svobodová):
Food and drinks, Countable and uncountable nouns, vocabulary, Reading
 
Inf:
 Práce s daty