Archiv Únor, 2021

Informace o změně v nošení roušek

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím informace na přiloženém odkazu.

Přeji hezký den.

Halko Jiří

Roušky, nanoroušky, respirátory…

Tematický plán 22.2. – 26.2.

M:

 Vedlejší a vrcholové úhly

ČJ:

Pouze mluvnice – tam jsme lehce pozadu, literaturu stíháme.

Podstatná jména obecná a vlastní – učebnice str. 58

Procvičování tvarů a pravopisu podstatných jmen část I.- učebnice str. 60 + 61

AJ:

holidays, revision unit 3 (p.uč.Buňková)

 D :

Asie v historii – Čína, Persie

F:
magnetické vlastnosti látek
 
Př:
jehličnany
 
Z:
Podnebí
 
Inf:
 grafové modely

OV

Slavné české vynálezy I. – týden 22. – 26.2.

VV

Obrázek k úkolu slohová práce – popis.

Zvedni hlavu

Na přiloženém odkazu se můžete podívat, jak zatím “soutěž” probíhá a v případě, že si myslíte, že umíte fotit lépe, směle do toho (směle do toho i když si to nemyslíte!) 🙂

Zvedáme hlavu – ZŠ Eden (zseden.cz)

 

Tematický plán 15. – 18.2.

Matematika:

Úhel (rozdělení, výpočty)

Český jazky:

– Literatura – Rudolf Luskač – Závoj zeleného ticha

– Mluvnice – Podst. jm. pomnožná, hromadná a látková.

Anglický jazyk:

Holidays, Revision of unit 3(p.uč. Buňková)

Občanská výchova:

Shrnutí probraného učiva od začátku kalendářního roku.

Fyzika:

test na téma elektrické vlastnosti látek

Přírodopis:

nahosemenné rostliny – jehličnany

Zeměpis:

Počasí, podnebí

Dějepis:

Persie

Informatika:

 grafické modelování

Tematický plán 8.2.-12.2.

Matematika: 

Úhel (zápis, jednotka, měření, rýsování)

Český Jazyk:

  • mluvnice

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková – úvod do učiva

  • literatura

Jules Verne – děti kapitána Granta – čítanka str. 113

Anglický jazyk:

minulý čas – otázky a krátké odpovědi, opakování 3. lekce(p.uč. Buňková)

Dějepis:

Egypt shrnutí poznatků

Informatika:

úlohy na rozvoj informatického myšlení

Fyzika:

elektrické vlastnosti látek a elektrický náboj

Přírodopis:

nahosemenné rostliny

Zeměpis:

Atmosféra

Občanská Výchova:

 Bankovky ČR a osobnosti na nich vyobrazené.

Výtvarná Výchova:

 Úkol souvisí se zadáním v OV. Vypracuj na samostatný papír A4 a barevně.

Navrhni a nakresli bankovku. Vymysli si jinou peněžní hodnotu (tedy ne 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000) a osobnost, kterou bys na bankovce rád viděl. Pokud to nebude osobnost, tak věc nebo událost. Nezapomeň na ochranné prvky. Také nezapomeň, že bankovka má dvě strany, tedy nakresli dva obrázky, rub i líc. Fantazii se meze nekladou.

Zvedni hlavu – “foto-literární soutěž” pro žáky i rodiče!:)

Zvedni hlavu

Týdenní plán 1.2. – 5.2.

Matematika:

Úhel (úvod: zápis, jednotka, měření, rýsování)

Dělitelnost, opakování

Český Jazyk:

Mluvnice – tvarosloví – str. 50 – 54

Literatura – Svěrák, str. 1O5 v čítance, báseň Panský kočí

Občanská Výchova:

Státní moc a její rozdělení (zákonodárná, výkonná a soudní)

Výtvarná Výchova:

Obrázek „Zámek mých snů“ – barevně a na A4 (k básni Panský kočí)

Anglický jazyk:

minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky a krátké odpovědi
 
Fyzika:
elektrické vlastnosti látek
 
Zeměpis:
Atmosféra
 
Informatika:
robotický koš