Archiv Leden, 2021

Informace k předání vysvědčení a přehled konzultačních hodin pedagogů

https://www.zseden.cz/2021/01/13/vysvedceni-za-prvni-pololeti/

 

Přehled konzultačních hodin pedagogů

 

Ředitelské volno 19.2.2021

Vážení rodiče,

19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny.

Pokud již bude probíhat prezenční výuka, prosíme Vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro Vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém Vás budu informovat.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den.

Halko Jiří

 

Týdenní plán 25.1. – 29.1.2021

Matematika:

 Dělitelnost přirozených čísel

(největší společný dělitel-opakování, čísla soudělná a nesoudělná, nejmenší společný násobek)

Český jazyk

 – mluvnice:

– dokončení látky psaní i,í / y, ý

– str. 50 – Tvarosloví – úvod

 – sloh:

– Popis osoby.

Literatura:

F. L. Čelakovský – Pocestný

Anglický jazyk:

Pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky a krátké odpovědi.(p.uč. Buňková)

Fyzika:

elektrické vlastnosti látek

Přírodopis:

plavuně, přesličky, kapradiny

Zeměpis:

vnější přírodní činitelé

VV

ilustrace k básničce Pocestný

Informatika:

Informatické myšlení – invaze robotů

Týdenní plán 18.1. – 22.1.2021

Matematika:

Dělitelnost přirozených čísel

(Rozklad čísel na prvočinitele, největší společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná)

Český jazyk:

Mluvnice on-line – učebnice Čj. str. 47 a 49 – dokončení látky Kde píšeme i/y a í/ý – dom. úkol na procvičení v zadání do Teams

Sloh on-line – popis osoby – str.151

Literatura distančně – Rychlonohý Džar – Semjon Karatov: čítanka str. 109 – 113, přečíst a vypracovat úkol + zápis do sešitu – viz zadání v Teams

Anglický jazyk:

 Past simple, regular and irregular verbs (p.uč. Buňková)

Dějepis:

Egypt – dějiny země

Informatika:

šifrování – dešifrování zprávy, nevýhody šifrování

Občanská výchova:

Obrana a ochrana státu – distančně, úkol v zadání v Teams

Výtvarná Výchova:

K úkolu na literaturu nakresli jak si představuješ Mochora.

Inspirace a popis úkolu v zadání v Teams

Zeměpis:

Vnější přírodní činitelé

Fyzika:

tání

Přírodopis:

plavuně, přesličky, kapradiny

Týdenní plán 4.1. – 8.1.

Matematika:

Dělitelnost přirozených čísel

     (největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, znaky dělitelnosti)

Český jazyk:

Mluvnice – učebnice Čj. str. 42 a 43, předpony s/se, z/ze a vz/vze, dále předložky s/se a z/ze, dom. úkol na procvičení této látky v zadání do Teams – 2/43 a 2/44

Sloh – popis – úvod + popis osoby – str.147 učebnice Čj – odkaz na úkol z literatury Marco Polo a popis

Literatura – Marco Polo – Milion, čítanka str. 96-100, přečíst a vypracovat úkol + zápis do sešitu – viz zadání v Teams

Anglický jazyk:

revision unit 2, holidays, was, were, wasn´t, weren´t (p.uč Buňková)

Where were you last week? (p.uč Svobodová)
Gramatika : Was, wasn t
 
Dějepis:
Sumerové, věda a umění Mezopotámie
 
Přírodopis:
kapradiny
Fyzika:
změna skupenství
Zeměpis:
zemětřesení, horotvorné procesy
Občanská výchova:
Úkoly státu
Informatika:
kódování a šifrování textu
Výtvarná výchova:
nakreslit návrh obrázku na titulní stránku knížky Milion od Marca Pola (souvisí s úkolem a vypracováním zadání z literatury na tento týden)