Archiv Listopad, 2020

Týdenní plán 30.11. – 4.12.

Český jazyk:

Tvarotvorný rozbor (učebnice str. 34-35)

Alois Jirásek (čítanka str. 74 – 84)

Matematika:

Dělení desetinných čísel

Dějepis:

Doba železná u nás

Přírodopis:

kontrolní činnost

Fyzika:

Složení atomu – test

Zeměpis:

stavba Země, litosferické děje

Občanská výchova:

Advent

Výtvarná výchova:

Vyber si jednu z balad K. J. Erbena a výtvarně ji zpracuj (formát A5). Technika dle možností a výběru

Informatika:

 Kódování informace obrázkem

Rozvrh online hodin při distanční výuce od 30.11.2020

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Vážení rodiče,

seznamte se prosím s informacemi, které  souvisí s následujícími dny ve škole, na přiloženém odkazu.

Provoz školy od 30. 11. 2020 – ZŠ Eden (zseden.cz)

S pozdravem

Halko Jiří

Týdenní plán 23.11.-27.11.

Matematika:

Dělení desetinných čísel, opakování násobení des. čísel

Český jazyk:

Stavba slova – morfematický rozbor (učebnice str. 32-33)

Karel Jaromír Erben (čítanka str. 61-68)

Vypravování s přímou řečí (učebnice str. 145)

Anglický  jazyk:

 Present Continuous – Wh- question, Yes/No question, wild animals (Čas přítomný průběhový, otázky zjišťovací a doplňovací, divoká zvířata) (p.uč.Buňková)

Festivals, revision U1, Přítomný čas prostý- úvod, Domestic animals (p.uč.Potůček)

Animals, present tenses (p.uč.Drahorádová)

Present simple, Present continuous, MUST, Animals (p.uč.Svobodová)
 
Present continuous in questions, my favourite animal (p.uč.Polanská)
 
Dějepis:
Doba železná u nás
 
Přírodopis:
Mechorosty
 
Fyzika:
Složení atomu
 
Zeměpis:
Litosféra
 
Informatika:
Základní způsoby komunikace v Teams – chat, videohovor, audiohovor a sdílení souborů
 

Občanská výchova:

Rodina – typy a funkce rodiny

Výtvarná výchova:

Národní galerie v Praze

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

přišel čas, kdy za normálních okolností probíhají tripartitní schůzky. Za současných podmínek jsou tripartitní schůzky dobrovolné. Nabízím tripartitní schůzku na půdě školy nebo prostřednictvím Teams účtu Vašich dětí. Budete-li mít zájem, kontaktujte mne na halko@zseden.cz

Přeji Vám hezké dny

Halko

Týdenní plán 16.11. – 20.11.2020

Matematika:

Násobení desetinných čísel

Český jazyk:

Slovotvorný rozbor (učebnice str. 29)

Slova příbuzná (učebnice str. 30-31)

Božena Němcová – shrnutí a kvíz

Anglický jazyk:

 Animals, present continuous (p.uč.Polanská)

Překlad, present continuous, My favorite animals, Crossword (p.uč. Svobodová)
Farm animals, Present Continuous (p.uč.Buňková)
Animals, present tenses (p.uč.Drahorádová)
Opakování časových slov., p.č. prostý a způsobové sloveso CAN

Občanská výchova:

Vedení záznamu o čase

Výtvarná výchova:

Vyfotografuj, namaluj či jinak výtvarně ztvárni (modelína, práce s listy atd.), co tě zaujme. Ať už je to podzimní příroda, státní svátek 17.11. nebo příhoda z rodiny. Také můžeš vytvořit ekofór (vtip s ekologickou tématikou). Pošli do zadání na Teams!

Dějepis:

 Doba železná

Fyzika:

Atomy

Přírodopis:

 Mechorosty

Informatika:

sebehodnocení, práce s informací

Zeměpis:

Mapy, Obecný fyzický zeměpis

Týdenní plán 9.-13.11.2020

Matematika:

Násobení a dělení desetinných čísel

Český jazyk:

Věty doplňovací a zjišťovací (učebnice str. 24-25)

Tvoření slov – odvozování (učebnice str. 26-29)

Božena Němcová:

– Divá Bára (čítanka str. 53-57)

– Babička (čítanka str. 57-61)

Vypravování pomocí obrázků (učebnice str. 142-144)

Anglický jazyk:

My favourite animals, Wild animals, Present tenses,Meerkats, must (p.uč.Svobodová)

Rodina, sloveso být, opakování (p.uč. Drahorádová)

Adverbs of frequency (next, never, often…), revision of Unit 1 (p.uč.Potůček)

Revision of unit 1, Our school trip, Animals, telling the time (p.uč.Buňková)

do / does/ how often/ animals (p.uč. Polanská)

Dějepis:

Doba bronzová

Přirodopis:

Mechy a lišejníky

Fyzika:

Síla a gravitační síla

Zeměpis:

Mapy, obsah mapy

Informatika:

Digitální stopa

Občanská výchova:

Státní svátky ČR

Ředitelské volno přesunuto + T-Mobile pomáhá

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

Přečtěte si prosím informace z webu školy.

T-MOBILE pomáhá školákům

Týdenní plán 2.11. – 6.11. 2020

Matematika:

Sčítání a odčítání desetinných čísel (zpaměti i písemně)

Anglický jazyk:

Present Simple, Adverbs of Frequency, Culture – Festivals, Progress Check unit 1 (p.uč. Buňková)

Do questions, housework (p.uč. Polanská)

Animals, Present continuous (p.uč. Svobodová)
 
opakování lekce 1 – přítomný čas prostý, měsíce, datum, domácí práce  (p.uč. Drahorádová)
 
Dějepis:
konec doby ledové, neolit x paleolit- shrnutí
 
Zeměpis:
Místní a světový čas; mapa
 
Fyzika:
Silová působení těles
 
Přírodopis:
Ekosystém les
 
Informatika:
počítačové viry a antiviry, digitální stopa