Archiv Říjen, 2020

Užijte si prázdniny a dávejte na sebe taky pozor!

Plán učiva na 19.10. – 23.10.

Český jazyk:
Zvuková stránka jazyka – hláskosloví (učebnice str. 16-19)
 
Literatura:
Kamil Bednář – Princezna Turandot (čítanka str. 28-33)
 
Sloh:
Odevzdat vypravování (příhoda s domácím nebo divokým zvířetem) do zadání na Teams. 
Do 20. 10. (zadáno 14.10).
 
 
Občanská výchova:
Odevzdat úkol (mezinárodní organizace) do zadání na Teams.
Do 20. 10. (zadáno 14.10).
 
Anglický jazyk:

pořadové číslovky, datumy a přítomný čas prostý(p.uč.Potůček)

přítomný čas prostý, příslovce četnosti, slovní zásoba “at home”(p.uč.Drahorádová)
present simple, adverbs of frequency, household jobs, Halloween (p.uč.Buňková)
 
Konkrétní zadání(i ostatních předmětů) pro týden 19. – 23.10.  najdete v Teamsech.

Projekt Zachraňme planetu

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá sdružení EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude škola od 14. 10. do 1. 11. 2020 uzavřena. Vzdělávání všech žáků bude od 14. 10. do 23. 10. probíhat distančním způsobem. 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny jako dva dny volna, takže spolu se státním svátkem ve středu a dvěma dny podzimních prázdnin vznikne týden volna.

Důležité informace:

  • Vzdělávání distančním způsobem je ze zákona povinné, platformou pro komunikaci je v naší škole Microsoft Teams.
  • Rozvrh hodin, které proběhnou formou on-line konzultací, je zveřejněn na webových stránkách jednotlivých tříd.
  • Obědy jsou žákům odhlášeny.
  • Pokud potřebujete potvrzení o ošetřování člena rodiny (OČR), napište na info@zseden.cz; nezapomeňte uvést jméno dítěte a třídu, do které chodí.

Výuka během nouzového stavu

Vážení rodiče, 

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dojde v příštích týdnech ve vzdělávání Vašich dětí k určitým změnám.

Ve dnech 12.10.-16.10. bude výuka probíhat normálně ve škole.

Ve dnech 19.10.-23.10. bude výuka probíhat distančně/on-line přes aplikaci Microsoft Teams, podle níže přiloženého rozvrhu, v němž jsou hodiny, které budou probíhat online, vyznačeny zeleně. Připomínám, že je účast na těchto hodinách povinná. 

26.10. a 27.10. je vyhlášeno volno, takže spojením státního svátku 28.10. a následujících dvou dnů podzimních prázdnin vzniká celý týden bez školy.

Halko Jiří