Důležité informace

Žákům jsem rozdal dokument “Spolupráce rodiny a školy” ze 7. třídy.

Prosím o aktualizaci (třída, datum, podpis a aktuální údaje). Dotazník odevzdejte do pondělí 7. 9. 2020.

Někteří žáci také dostali “Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte” (platnost dva roky), který vyplní jejich lékař.  Pokud lékař vystavuje vlastní dokument je důležité, aby účel vydání posudku obsahoval: ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, sportovní akce a plavecký výcvik. Lékařsky potvrzenou kopii odevzdejte prosím do 18. 9., originál si necháváte.

Comments are closed.