Archiv Červen, 2020

Poděkování

Milí rodiče a děti,

Vám  Všem patří pochvala a poděkování za spolupráci, trpělivost, vstřícnost…Děkujeme Vám za dárky, květiny a udělení Oscara 🙂 

Vážíme si toho ! Přejeme Vám krásné prázdniny !!!

P.uč. Gabriela Kotmanová a p.uč. asistentka Ľuboslava Ch. Passiová

                     

Vysvědčení

Zvonek zvoní, škola končí
po schodech se běží
Novák leze po jabloni
a je náhle svěží
bláznivej den….

I naše druhé pololetí bylo možná trochu bláznivé, ale získali jsme nové zkušenosti a společně vše zvládli. Děkuji Vám, milé děti  za krásné zážitky  a rodičům za spolupráci. Přeji Vám, milí žáci, hodně štěstí v šesté třídě .

My se rozloučíme mezi 8 a 9 hod. na školní zahradě ( zelené hřiště) při předání vysvědčení. Mezi 8 a 9 hod. si také mohou děti vyzvednout zbylé věci ve třídě – kufříky, portfolia a výkresy. 

 

S pozdravem KG 🙂 

Úkoly týden od 15.6.-19.6.2020

Milé děti, posílám poslední úkoly a těším se na setkání s Vámi  v online hodině a při předání vysvědčení. 

MATEMATIKA

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem – online hodina v pondělí  9:00 hod.

Str. 32 / zelený a růžový rámeček  –vysvětlení matematického postupu

Str. 32 / 2, 4, 8

Dělení desetinných čísel přirozeným číslem – online hodina ve čtvrtek 9:00 hod.

Str. 35 / 3,7

 

Pracovní list – opakování ( sdílej v Teams ve své složce )

Násobení 5.A pdf

 

 

 

PDVL

Trávicí soustava

Str. 60 – 61 ( přečíst )

Napiš do sešitu, co tvoří trávicí soustavu.

Nakresli do sešitu zub i s popisem jednotlivých vrstev zubu ( obr. Str. 61 ).

 

ČJ v Teams

AJ v Teams

P. Saidl posílá poslední úkoly :

VV-Nakreslit Slunovrat-slunce-duha-pastelky
PV-Nakreslit Večerníček na karton,vystřihnout,špejle-plošná loutka
HV-Hvězda na vrbě
TV-Jděte do lesa a hledejte houby

S pozdravem Vaše p. uč. KG a p.uč. JH

Vysvědčení

VV,HV,TV od p. vych. Saidla

  

Výchovy 8.6.-12.6.2020

Plán učiva 8.6. – 12.6.2020

Milé děti, čeká nás další týden v měsíci červen.

Pranostiky na měsíc červen vám řeknou, jaké počasí můžeme na přelomu jara a léta očekávat 🙂

 

  • Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
  • Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
  • Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
  • Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.

 

 

ČJ – Teams

AJ – Teams

Matematika 

  • tenhle týden bude zaměřený více na matematiku 🙂

 

Opakování : Zlomky ( online hodina v pondělí 9:00 h. ) V pondělí si zopakujeme nové učivo z minulého týdne .

                       str. 18 / cv. 3  doplň a uvědom si, které číslo ve zlomku je čitatel a které jmenovatel

                       str. 18 / cv. 10,  str. 19 / 1 , 2, 3 ( vypracovaná cvičení –  Teams )

Geometrie : Pravidelné obrazce str. 16 / 4 ( narýsuj a sdílej ve své složce v Teams )

Online hodina ve čtvrtek 9:00 hNásobení a dělení desetinných čísel deseti a stem ( výklad učiva )

Násobení :     str. 24 / 4, 5     str. 25 / 5, 6         str. 26 / 1

Dělení      :     přečíst zelené rámečky na str. 29 a vypočítej  str.  29 / 4, str. 30 / 1, 4

Všechna cvičení sdílej ve své složce v Teams.

PDVL 

Oběhová soustava str. 59 přečíst a zapsat :

Co tvoří oběhovou soustavu ?

Zkuste si změřit tep a tento údaj zapiš.

Krev je pro lidské tělo velmi důležitá. Napiš, co krev rozvádí  do těla a co odvádí z těla.

Co krev obsahuje ? _____________, _______________, ________________, _______________

Obrázky na nalepení do sešitů ( kdo má možnost tisku )

Srdce a oběhová soustava

Přeji Vám Všem hezký červnový týden. S pozdravem KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

   

Úkoly z HV, VV, Tv ….od p. vych. Saidla

VV,HV. TV ( p.Saidl )

Výzva pro rodiče

Vážení rodiče, obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2030 velmi zvláštní –  koronavirový, prosíme vás tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  Chcete-li na otázku odpovědět, posílejte odpovědi na churackova@zseden.cz nebo své písemné vyjádření vložte do poštovní schránky na budově školy, a to do konce června 2020. Předem děkujeme za vaše názory a postřehy.

S pozdravem

Jana Churáčková, ředitelka školy