Archiv Leden, 2020

Prosba , poděkování a pozvání

Prosba, poděkování a pozvání

Domácí úkoly

Dnes jsme ve třídě vyzkoušeli nový způzob plnění domácích úkolů na umimeto.org.

Jak se přihlásit ?

– školní e-mailovou schránkou a heslo k vypracování úkolů z matematiky je Bratislava a z ČJ Varsava 

Děti Vám to můžou doma předvést ( i když většina dětí udělala úkol ve škole z mobilu 🙂

https://www.umimeto.org/

Hezký večer. KG

 

Představení Sněhová královna

 

 P. uč. z 5.C se podařilo zarezervovat vstupenky na představení  i pro naší třídu ( moc ji za to děkuji )

Divadlo Minor 20. 2.   – Sněhová královna, 180 Kč ( kdo ví, že tohle představení nemůže v ten den absolvovat, ať mi to nahlásí e-mailem s dostatečným předstihem, abychom mohli posunout vstupenky dětem, které mají zájem o představení . Peníze se strhnou z ŠOP. Kdo nebude mít dostatek financí na ŠOP 18.2.2020, bohužel s námi nemůže jít. Děkuji za pochopení. 

Sněhová královna

Zlý čaroděj kdysi zhotovil zrcadlo, které mělo zvláštní moc. Všechno krásné a dobré se v jeho odrazu rozplývalo, zato veškerá ničemnost a zloba jevila se v něm mnohem jasněji v podobě ještě mnohem ošklivější. To zrcadlo se jednoho dne rozbilo a tisíce střepů se rozletěly do světa. Jeden z nich zasáhnul i chlapce jménem Kaj. Není mu pomoci? Promění se jeho srdce nenávratně v mrtvý kus ledu? Nebo ho dívka jménem Gerda dokáže zachránit?

Příběh jedné velké dětské lásky, oběti a vykoupení. Příběh křehký jako sněhová vločka. Příběh, který se stal anebo nestal.

Opravný test PDVL

Dnes děti dostaly opravené testy z PDVL. Některým se testy nepovedly, nebo je nezvládly, a proto dostanou šanci si známku opravit, jestli budou mít zájem.

 Mohou tak učinit v hodině PDVL ( do 4.2.2020). Stačí, když mi před začátkem hodiny nahlásí, že si chtějí opravit známku.

Téma : EU a státy EU

             Manufaktury a první parní stroje

Forma : psaní testu nebo ústní odpověď

Ten, kdo nepsal vůbec , bude psát nejbližší hodinu PDVL.

S pozdravem KG.

Únor – bez zvonění

V únoru u nás nebude zvonit. A dál?

Vysvědčení

Vážení rodiče a milí páťáci,

 ve čtvrtek 30.1. budu předávat dětem pátou vyučovací hodinu vysvědčení, konec výuky bude tedy v 12.35 hodin. KG

Plán učiva 27.1.- 2.2.2020

ČJ

Poslední týden 1. pololetí se vrátíme k tomu, co už známe – shodě přísudku s podmětem. Napíšeme si menší test o slovesech – zejména abys uměl/a správně vytvořit podmiňovací způsob, ale také poznat další mluvnické kategorie sloves.

Matematika

Pamětné dělení se zbytkem 

Dělení dvojciferným dělitelem str. 6 / 1,2,3,4,5,7

                                                        str. 7 / 1,3,4,8

PDVL

František Palacký

Josef Kajetán Tyl

Povrch Evropy

Země str. 29

                                             

 

 

Pracovní činnosti

S dětmi děláme projekt Světadíly a kontinenty, zítra budeme pokračovat na PČ. Ať si přinesou obrázky, články, fotografie , vypsané zápisky z internetu ke světadílu , na kterém pracují.

Děkuji. KG

Bruslení 21.1.2020

V úterý nás opět čeká  bruslení, nezapomeňte si brusle, helmu, rukavice !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Plán učiva 20.1. – 24.1.2020

Český jazyk

V mluvnici budeme procvičovat určování mluvnických kategorií sloves. Hlavní pozornost budeme věnovat ale podmiňovacímu způsobu, zejména slovesa být. Tam Češi dělají velmi rádi chyby. Také si napíšeme pololetní kontrolní diktát.

Matematika

Zlomky – procvičování

Dělení přirozených čísel ( PS 2. díl str.  3/1,2,4,7  a str. 4 / 4,5,8 )

Pamětné dělení se zbytkem str. 5

Geometrie 

Obsah čtverce a obdélníku ( opak.)

Jednotky obsahu

Přírodověda – pracovní list Člověk a vesmír, porovnání planet sluneční soustavy

17.2.2020 – termín odevzdání projektu Sluneční soustava

Zeměpisná č.  

Poloha Evropy, práce s mapou

Děj. část:

Kapitola č. 6 ( opakovací test str. 22-24 )

Nástup kapitalismu