Ruština

RJ 8. třídy z 25. na 29. května

Dějepis

Zpracujte formou stručného záznamu dějiny Velké Británie, Francie, Ruska a Spojených států amerických na stranách 111 – 118.

Otázky:

1)              Najděte na mapě světa pět míst, která jsou nebo byla pojmenována po královně Viktorii.

2)              Pojmenujte britské dominium v Africe, kdy vzniklo a v důsledku jaké události.

3)             Zjistěte, co je Sedan.

4)             Pojmenujte největší francouzskou kolonii v Africe.

5)             Zjistěte celkovou délku Transsibiřské magistrály ze Sankt-Petěrburgu do Vladivostoku a to jak přes Mandžusko, tak po území jenom Ruska. Napište, kdy byla zcela dostavěna.

6)             Jak se jmenuje ostrov, u kterého Japonci rozdrtili ruskou flotilu v roce 1905. Jedna ruská loď, jejíž jméno začíná na A, se zachránila. Zjistěte její jméno.

7)             Zjistěte jméno pevnosti, na kterou zaútočili Jižané, a tak začala v USA občanská válka.

8)             Kdy byla dokončena první transkontinentální železnice přes území USA?

Odpovědi jako vždy posíláte na marek@zseden.cz

Přírodopis

TÝDEN  – 25.5. – 29.5.2020

Učebnice – strana 49, překresli obrázek č.64 do sešitu – Příčný řez míchou

Občanská výchova

Pokračujte v práci na projektu. Příští týden budete odevzdávat. Detaily najdete v Teams – 8.A – Občanská výchova.

Zeměpis

Zkus si test na přírodní a kulturní zajímavosti ČR: test

Na konci dokumentu je klíč, se kterým si své odpovědi zkontroluješ.

Pošli mi e-mail, ve kterém zhodnotíš, jak jsi byl úspěšný a napíšeš mi, jakou známku by sis dal. K testu můžeš používat pouze svůj sešit. Nepoužívej internet, učebnici ani atlas.

Nové informace si můžeš zapsat do školního sešitu.

Fyzika

Zadání práce na tento týden je v přiloženém souboru: 8.A 1

Odpovědi na otázky přeposlat do Teams pro fyziku (vložit do mé složky)

(se zadáním pomáhala paní učitelka Kubová)

H. Kofroňová

Pokud máte nejasnosti, obraťte se na paní učitelku Kofroňovou: kofronova@zseden.cz

Angličtina – moje skupina (Bu)

osmaci od 25.5

Angličtina – paní učitelka Polanská

Práce je jako vždy zadaná v Teams.

Angličtina – paní učitelka Drahorádová

AJ 8ABC Drahorádová 11 tyden

Angličtina – paní učitelka Svobodová

AJ, 8.trida do 29.5