PŘEDPRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ

Vážení rodiče, ráda bych Vám poděkovala za spolupráci během uplynulého školního roku, popřála Vám oddychové dovolené, Vašim dětem pak pěkné prázdniny a načerpání sil a moudrosti do posledního ročníku základní školy tak, aby úspěšně zvládli přijímací řízení a byli přijati na školy, které si zvolí.

                                                                                                           Pavlína Poletínová

PSANÍ VŠEMI DESETI

Dnes měli žáci možnost vyzkoušet si výukový program – psaní všemi deseti. Zítra obdrží přihlášku s uvedením termínu, ceny apod. Zvažte prosím tuto nabídku, jedná se o dovednost celoživotně využitelnou.

POKYNY K ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

  • od 25. 6. 2018 se žáci nepřezouvají
  • 25. 6. vyklidí šatní skříňku a uvedou ji do původního stavu, zůstane nezamčená, PŘINESOU UČEBNICE
  • 26. 6. předáváme skříňky panu školníkovi, dostanou učebnice pro další ročník /mít tašky, vybíráme peníze za poškozené a ztracené učebnice a poškozený školní majetek (skříňky, lavice)
  • 27. a 28. 6. nedodělky + práce na projektu Republika + úklid a vyklizení třídy
  • 29. 6. první hodinu rozdávání vysvědčení, pak přesun na hřiště, kde proběhne slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd konec asi v 9. 35 h)

CHARITATIVNÍ BĚH – NÁHRADNÍ TERMÍN

Vzhledem k nepříznivému počasí se neuskutečnil charitativní běh dne 13. 6. Náhradní termín byl stanoven na úterý 26. 6. 2018. 

TŘÍDNÍ VÝLET

TŘÍDNÍ VÝLET – 21. 6. 2018, cíl: Solvayovy lomy, sraz: v 8.10 h na Zličíně, rozchod ve14.35, nebo v 15.35 na Zličíně. Podrobné pokyny a popis cesty viz informační dopis pro rodiče.

DEN NARUBY

Dne 19. 6. 2018 se koná den naruby od 1. do 4. hodiny dle rozvrhu, následovat bude reflexe s třídní učitelkou. Konec vyučování je v 12.35 h (bez dalšího vyučování)

CHARITATIVNÍ BĚH

Vzhledem k dnešnímu deštivému počasí byl zrušen charitativní běh, náhradní termín bude sdělen .

KINO

V pátek 15. 6. 2018 navštívíme kino Hostivař a zhlédneme přírodopisný film. Cena 99 Kč bude odečtena z osobních účtů žáků. Sraz ve třídě v 7.55 h , odjezd ke kinu asi v 8.30 h, návrat ke škole v průběhu 5. vyučovací hodiny (bez dalšího vyučování). Mít jízdné.

DU – AJ – skup. pí uč. Drahorádové

Přepište do sešitu:

První kondicionál (first conditional)

První kondicionál používáme pro reálné, možné podmínky. Vlastně jím říkáme, co udělám, jestli…. (Jestli bude pršet, zůstaneme doma.)

Vedlejší věta podmínková zde opět nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘jestli, jestliže’.

if = jestli

Nejčastěji tyto věty mluví o budoucnosti. Hlavní věta tedy bude v budoucím čase. Vedlejší však místo budoucího času používá přítomný.

vedlejší podmínková věta hlavní věta
If it rains tomorrow, we will stay at home.
přítomný čas budoucí čas s WILL

If I miss the train, I will be late for school. – Jestli mi ujede vlak, přijdu pozdě do školy. (Možná přijdu pozdě, protože nevím, jestli ten vlak stihnu – je to možné, je to reálné.)
I’ll be very happy if you help me. – Budu moc rád, jestli mi pomůžeš. (Nevím, jestli mi pomůžeš, ale možné to je, a pak budu moc rád.)
If he returns tomorrow, we will celebrate. – Jestli se zítra vrátí, budeme oslavovat. (Možná se zítra vrátí a pak bude oslava.)

Hlavní věta zde vždy říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka. A protože je to podmínka uskutečnitelná, reálná, možná, je tedy možné že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde.

AJ- test 5. lekce

Ve středu 30.5. píšeme test z 5. lekce- trpný rod- přítomný, minulý, předpřítomný a budoucí čas, slovíčka- ochrana živ. prostředí, pocity nervozity…(skupina M.Vránové)

MV